Vergoeding

Logopediekosten worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket als de behandeling plaatsvindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Dit is ook van toepassing op logopedie. Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (korter dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling), wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit dient u zelf te betalen.

Verzuimtarief niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak €35,00

Overleg met derden in de praktijk €35,00
Het tarief voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en wordt in rekening gebracht aan derden/ de instantie die om het overleg vraagt. Het betreft een tarief per half uur.

Overleg met derden op locatie €47,00
Het tarief voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en wordt in rekening gebracht aan derden/ de instantie die om het overleg vraagt. Het betreft een tarief per half uur.

Verslaglegging aan derden €35,00
Het tarief voor de verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en wordt in rekening gebracht aan derden/de instantie die om het verslag vraagt. Het betreft een tarief per half uur.