Ouderen

Bent u moeilijk verstaanbaar? Vindt u het lastig om de juiste woorden te vinden? Verslikt u zich regelmatig? Een logopedist kan u hiermee helpen.

Taalproblemen
Soms is logopedische begeleiding nodig vanwege problemen met communiceren na een hersenbloeding, TIA of beroerte. U kunt dan problemen ervaren bij het spreken, afasie genoemd. Er bestaan verschillende soorten afasie. Sommigen ervaren problemen bij het benoemen van een voorwerp of hebben moeite met zinsbouw, lezen en/of schrijven of het begrijpen van de gesproken taal. Het is hierbij belangrijk na te gaan welke taalgebieden beschadigd zijn. De logopedist bekijkt dit samen met u om zo met gerichte oefeningen te komen voor u en/of uw directe omgeving. Ook adviezen over communicatie of hulpmiddelen om het voeren van een gesprek te vereenvoudigen worden hierbij ingezet.

Slikproblemen
Bij een dysfagie wordt de hulp van een logopedist ingeroepen omdat u zich veelvuldig verslikt. U kunt zich verslikken in speeksel, drinken of eten. Kenmerkend is dat een volwassene na een CVA veelvuldig hoest tijdens het koffiedrinken of bij het nuttigen van de maaltijd. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben zoals, het verliezen van eetlust, afname van lichaamsgewicht of een longontsteking. De logopedist komt met gerichte spieroefeningen die het slikken beïnvloeden, maar kan u ook adviezen en strategieën geven om veilig te kunnen slikken.

Spraakproblemen
Lukt het u niet of nauwelijks meer om duidelijk te spreken? Dan is er sprake van dysartrie. De spieren van de mond worden minder goed aangestuurd waardoor de uitspraak minder duidelijk is. Sommigen geven aan het gevoel te hebben met een dubbele tong te spreken, u verliest speeksel in de mondhoeken, bijt bij het spreken veelvuldig op uw tong of kan woorden met lastige klankcombinaties niet meer makkelijk uitspreken. Spieroefeningen voor lippen en tong of gerichte oefeningen voor de uitspraak kunnen de klacht doen verminderen of verhelpen.

Bovengenoemde klachten zien wij vaker terug bij ouderen die herstellende zijn van CVA of TIA, maar kunnen ook voorkomen bij andere neurologische problemen, progressieve ziekten zoals Parkinson of Multiple Sclerose (MS). De logopedist kan u oefeningen, tips en adviezen geven en u hierin begeleiden, zodat u zo optimaal mogelijk kunt blijven participeren in het dagelijks leven.

Bel of mail
Herkent u een van bovenstaande problemen bij uw kind? Neem dan telefonisch contact op via tel. 085 – 029 02 69. Bij twijfel kunt u ook altijd een vraag stellen via het contactformulier op de website.