Volwassenen

Bent u moeilijk verstaanbaar? Komt u moeilijk uit uw woorden? Bent u snel hees? Een logopedist kan u hiermee helpen.

Logopedie gaat over communicatie tussen mensen. Hiermee bedoelen wij het ingewikkelde samenspel van horen, verstaan, begrijpen, denken en spreken. Soms ontstaan er problemen op dit gebied, al dan niet door een medische oorzaak.

Bij volwassenen stemmen wij onze aanpak zoveel mogelijk af op de dagelijkse praktijk, het (toekomstige) beroep en op uw individuele mogelijkheden en interesses.

Communicatieproblemen bij volwassenen
Uiten van taal                                                                                                                                                                                                                                                                Onduidelijke spraak                                                                                                                                                                                                                                                   Afwijkende mondgewoonten                                                                                                                                                                                                                                          Gehoorproblemen                                                                                                                                                                                                                                                            Vloeiendheidsproblemen                                                                                                                                                                                                                                                Foutieve spreekademhaling, hyperventilatie                                                                                                                                                                                                                    Verkeerd stemgebruik, stemmisbruik 

Bel of mail
Herkent u een van bovenstaande problemen bij uw kind? Neem dan telefonisch contact op via tel. 085 – 029 02 69. Bij twijfel kunt u ook altijd een vraag stellen via het contactformulier op de website.