Kinderen

Is uw kind moeilijk verstaanbaar voor vreemden? Heeft u het idee dat uw kind niet altijd alles begrijpt? Praat uw kind in korte zinnen? Een logopedist kan u hiermee helpen.

Logopedie gaat over mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen. Soms zijn er problemen in de communicatie. Uw kind kan misschien moeilijk zijn/haar gedachten en gevoelens uiten, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem/haar niet. Logopedie is een specialisme dat zich richt op het voorkomen (preventie) en het behandelen (curatie) van verschillende communicatieproblemen.

Communicatieproblemen bij kinderen

  • Begrijpen van taal, uiten van taal, meertaligheidsproblematiek, taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Onduidelijke spraak, foutieve uitspraak, nasaliteit
  • Afwijkende mondgewoonten; open mondgedrag, afwijkende slik, duim- of vingerzuigen
  • Gehoorproblemen, auditieve vaardigheden
  • Vloeiendheidsproblemen
  • Lees- en spellingsproblemen
  • Foutieve spreekademhaling, hyperventilatie
  • Verkeerd stemgebruik, stemmisbruik

Bel of mail
Herkent u een van bovenstaande problemen bij uw kind? Neem dan telefonisch contact op via tel. 085 – 029 02 69. Bij twijfel kunt u ook altijd een vraag stellen via het contactformulier op de website.