Regel- en wetgeving

Privacy
Alle informatie die u aan een logopedist verstrekt valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel wordt verloop en resultaat van de behandeling altijd aan de verwijzer gerapporteerd.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de behandeling is het verstandig om dit in eerste instantie te bespreken met uw behandelend logopedist.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan verzoeken we u om contact op te nemen met de praktijkeigenaren: mevrouw A. Schrijnemaekers-Bovens, mevrouw S. Ramakers-Wijnsema of mevrouw L. Gijsen.

U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn: tel. 0348 45 70 73.

Klachtenfolder
Voor meer informatie vraag de behandelend logopedist naar de klachtenfolder van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie.