Samenwerking

Om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, streven wij naar een goede samenwerking met ouders/verzorgers van het kind, maar ook met andere disciplines uit het werkveld. Wij werken dan ook nauw samen met (huis)artsen, tandartsen, specialisten en andere verwijzers zoals leerkrachten of intern begeleiders. Op het MKD is er een intensieve samenwerking met pedagogisch medewerkers, ambulant begeleiders, gedragswetenschappers en andere hulpverleners, die bij het kind betrokken zijn.

Overleg met anderen dan de verwijzer kan en mag alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt of ouders/verzorgers van het kind.

Partners waarmee TOON een samenwerkingsverband heeft: