Baby’s en jonge kinderen

Kost het uw baby veel moeite om te drinken uit de fles/borst? Heeft uw peuter problemen met kauwen? Komt de taalontwikkeling moeilijk op gang? Een (preverbaal) logopedist kan u hiermee helpen.

Preverbale logopedie
De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie of prelogopedie genoemd. Als uw kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.
Naast het stimuleren van het eten en drinken houdt preverbale logopedie ook in dat logopedie bij baby’s en jonge kinderen gegeven kan worden ter bevordering van de beginnende communicatie.

Beginnende communicatie
Vanaf de geboorte is er sprake van communicatie tussen het kind en de mensen in zijn omgeving. Aanvankelijk is dat op heel eenvoudige wijze: naar elkaar kijken, voelen (bijvoorbeeld bij het wassen en verschonen) en ruiken. Huilen en lachen zijn ook manieren om te communiceren. Oppakken, troosten of toezingen gebruiken volwassenen om antwoord te geven aan hun kind. Op deze manier leert een kind al heel vroeg wat communiceren betekent: signalen geven, antwoorden en daar weer op reageren. Eerst is dat vanuit het kind nog zonder woorden. Uw kind maakt wel geluidjes, maar deze zijn nog zonder betekenis. Vanaf ongeveer 6 maanden kunnen er brabbelgeluiden ontstaan (bababa-wawawa), die langzaam overgaan in geluiden met een betekenis (bijvoorbeeld papa, mama). In deze periode gaan kinderen ook vaak gebruikte woorden begrijpen en samen met de eerste woordjes is dit het begin van de spraak- en taalontwikkeling.

Soms heeft een kind, om wat voor reden dan ook, moeite met bovengenoemde aspecten. Logopedie kan dan een uitkomst bieden. De logopedist inventariseert de problemen aan de hand van een test. Daarna wordt een behandelplan gemaakt. Dat gebeurt altijd in spelvorm, waarbij u als ouders een belangrijke rol speelt. U krijgt spelletjes aangereikt om samen met uw kind te spelen en zo de communicatie te bevorderen.

Aan huis
Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat, komt de preverbaal logopedist vaak aan huis. Indien dit het geval is, dan is een verwijzing met aan huis indicatie noodzakelijk. 

Bel of mail
Herkent u een van bovenstaande problemen bij uw kind? Neem dan telefonisch contact op via tel. 085 – 029 0269. Bij twijfel kunt u ook altijd een vraag stellen via het contactformulier op de website.